حداکثر طول کانال قابل انعطاف

در کانال کشی کانال‏‌های قابل انعطاف موارد مهمی وجود دارند که اگر رعایت نشوند کل سیستم کانال کشی را بر هم می‏زند. این مساله منجر به افت فشار بیشتر از حد محاسبه شده خواهد شد. از جمله ی این موارد رعایت حداکثر طول کانال قابل انعطاف است.

طول کانال قابل انعطاف

از موارد مهم در این زمینه :

همیشه سعی کنیم کانال قابل انعطاف در بیشترین کشش خود باشد تا میزان جمع شدگی و به طبع آن افت فشار، به حداقل مقدار ممکن برسد.

در کلیپ زیر یک نمونه اجرا شده از یک کانال قابل انعطاف نشان داده شده است. اشتباهات اجرایی در این کانال کشی مشهود است.

دیدگاهتان را بنویسید