اجزای اصلی پکیج گرمایشی

اجزای اصلی پکیج گرمایشی

اجزای پکیج گرمایشی

اجزای پکیج ها با توجه به نوع و مدل پکیج ‏ها با همدیگر متفاوت است. اما در حالت کلی اجزای آن‏ها را می‏توان مطابق جداول زیر دسته بندی کرد.  

اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
اجزای اصلی پکیج گرمایشی
پکیج گرمایشی

پیشنهاد میشود مقاله مربوط به انتخاب ظرفیت پکیج گرمایشی را در ادامه این مقاله مطالعه نمایید.  

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   پکیج دیواری خوب و ویژگی های آن

دیدگاهتان را بنویسید