نشریه ۱۲۸ و مقررات ملی ساختمان

نشریه ۱۲۸ :

منابع اصلی که درایران باید هر مهندس مکانیک فعال در حوزه تاسیسات ساختمان با آن آشنایی داشته باشد.

نشریه 128 و مقررات ملی ساختمان

نشریه ۱۲۸

در کلیپ زیر سعی کردیم بطور کامل این دو منبع را برای شما عزیزان تشریح کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید