مبدل صفحه ای

از مهمترین موارد در مبدل صفحه ای نحوه وصل کردن اتصالات ورودی و خروجی آن است.

مبدل صفحه ای در مواردی مانند گرم کردن آبگرم مصرفی یا گرمایش از کف کاربرد دارد.

مبدل صفحه ای

نحوه وصل کردن اتصالات ورودی وخروجی مبدل صفحه ای

استفاده از مبدل این مزیت را دارد که آب داغ گرم کننده و آبی که قرار است گرم شود با هم مخلوط نمی‌‏شوند. در عین حال انتقال حرارت مناسبی هم بین دو سیال اتفاق می‏‌افتد.

در این مبدل‏‌ها نکته بسیار مهم نحوه اتصال لوله‏‌های آب داغ گرم کننده و آب گرم شونده به مبدل است. همچنین تجهیزات مراقبتی و ایمنی که باید سر راه لوله‌‏های وصل شونده به مبدل قرار گیرد نیز بسیار حائز اهمیت است. در کلیپ زیر یک نمونه مبدل صفح‌ه‏ای نشان داده شده است.

تمامی موارد مهم اجرایی و تحوه وصل کردن لوله‌‏ها به مبدل کاملا تشریح شده است.

 در صورتی که در این زمینه سوالی داشتید لطفا برای ما کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ دهیم.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   قطعه قابل انعطاف در کانال کشی

دیدگاهتان را بنویسید