معرفی و تشریح اجزای یک اسپرینکلر

تشریح اجزای یک اسپرینکلر

اجزای یک اسپرینکلر

کلیپ زیر شما را با اجزای یک اسپرینکلر و نحوه عملکرد آن اشنا خواهد کرد.  

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   فاصله دو اسپرینکلر و دلیل آن

دیدگاهتان را بنویسید